Willem de Roolaan 1 | 8620 Nieuwpoort | 058 22 21 25 | demeeuwtjes@inspirascholen.be

In onze eco-crèche De Meeuwtjes geloven we dat kinderopvang niet alleen over zorg en educatie gaat, maar ook over het creëren van een gezonde en duurzame toekomst voor de volgende generaties. Onze visie is gebaseerd op drie pijlers: duurzaamheid, natuurlijkheid en samen leren samen leven.

Duurzaamheid

Natuurlijkheid

Samen leren samen leven

Wij streven ernaar een groene omgeving te bieden die niet alleen veilig is voor kinderen, maar ook voor onze planeet. Onze ruimtes zijn ontworpen met duurzame materialen, en we bevorderen het gebruik van herbruikbare items en het verminderen van afval. Daarnaast moedigen we milieuvriendelijk gedrag aan, zoals recycling en bewust water- en energiegebruik.

Kinderen leren het beste in een omgeving die de natuurlijke nieuwsgierigheid stimuleert. Onze crèche is omgeven door groene speelruimtes en we moedigen activiteiten in de buitenlucht aan. We integreren natuurlijke elementen in ons educatief programma om kinderen bewust te maken van hun omgeving en een liefde voor de natuur te ontwikkelen.

Verbinding is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Wij streven naar een warme en inclusieve omgeving waar kinderen, ouders en medewerkers samenwerken. Regelmatig organiseren we evenementen en activiteiten die de banden tussen gezinnen versterken en een gevoel van gemeenschap bevorderen.

Onze werking

Onze pedagogische aanpak is gebaseerd op respect voor het individu, zelfontplooiing en het stimuleren van creativiteit. We bieden een uitgebalanceerd programma dat zowel cognitieve als sociale vaardigheden ontwikkelt. Onze gekwalificeerde en toegewijde medewerkers zorgen voor een veilige en liefdevolle omgeving waarin elk kind zich kan ontplooien op zijn of haar eigen tempo.

Ouderbetrokkenheid

Wij geloven in een nauwe samenwerking tussen ouders en de crèche. Regelmatige communicatie, ouderbijeenkomsten en een open deurbeleid zorgen ervoor dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en zich ondersteund voelen.

Ontmoet ons team

Yakina Desmedt

Verantwoordelijke

Naam

Verzorgster

Naam

Verzorgster

Naam

Verzorgster

Volg onze #nexusgeneration op Facebook!

  • Besloten groep, enkel ouders hebben toegang.
  • Veilige omgeving om te communiceren met elkaar.
  • Volg je kind in zijn dagelijkse activiteiten.